Na základě smlouvy o vedení účetnictví probíhá spolupráce naší firmy s klientem obvykle následovně:

Převzetí účetních dokladů a podkladů mezd 

(originálů, kopií, elektronických kopií či PDF) od klienta za uplynulé účetní období (měsíc nebo čtvrtletí), nejpozději do 15. dne následujícího měsíce:

 • osobně u klienta - pouze Praha a blízké okolí
 • osobně na některém z kontaktních míst (Praha, Kladno)
 • poštou formou doporučené zásilky (je třeba odeslat cca 2 dny předem)

Zpracování dokladů, zhotovení odpovídajících podkladů

(daňová přiznání, mzdy, přehledy, ...) a jejich odeslání

 • při udělené plné moci k odeslání dokumentů od klienta nejpozději v den termínu přímo orgánům státní správy
 • bez udělené plné moci zpět klientovi nejpozději 3 dny před termínem

Vrácení účetních dokladů a základních přehledů

(rozvaha, výsledovka, ...) k založení klientovi nejpozději v termínu převzetí dokladů následujícího účetního období

 • formy předání zaúčtovaných dokladů jsou stejné jako u převzetí dokladů
 • po dohodě s klientem je možné doklady zakládat v naší firmě a předat klientovi za delší období (např. rok)
 • přehledy je možné předávat i elektronicky (e-mailem) ve formátu PDF

 

Prostřednictvím našich partnerů můžeme zajistit zprostředkování spolupráce v oblastech:

Pořadatelská činnost

 • např. konání seminářů školení, konferencí, ...

Tvorba zakázkového software

 • např. specializované evidenční systémy ve formě klasických, webových či mobilních aplikací

Investiční činnost

 • např. investice do zlata a dalších drahých kovů