Vedení účetnictví a daňová evidence

Poskytujeme vedení účetnictví pro podnikatele či neziskové organizace a daňové evidence v souladu s platnou legislativou ČR (zákon č. 563/1991 Sb.) a účetními standardy. Jedná se zejména o následující činnosti:

 • Zpracování účetních případů - přijaté / vydané faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy, další interní doklady
 • Zpracování přehledů o finanční a majetkové situaci podniku - rozvaha, výsledovka, cash-flow, ...
 • Vedení skladové evidence a evidence majetku včetně odpisů
 • Zpracování podkladů pro přiznání k daním - k dani z přidané hodnoty, dani z příjmu, ...
 • Zpracování řádných a mimořádných účetních závěrek
 • Daňová optimalizace (v mezích zákona)
 • Zpětné zpracování (rekonstrukce) a kontrola účetnictví
 • Další účetní služby dle dohody s klientem

Personální a mzdová evidence

Zajišťujeme personální a mzdovou evidenci zaměstnanců malých (do 25 zaměstnanců) i větších organizací. Hlavními činnostmi v této oblasti jsou:

 • Výpočet a zpracování všech odvodů souvisejících se mzdou zaměstnanců - hrubá mzda, zdravotní a sociální pojištění, zálohy na daň (resp. srážková daň), zákonné pojištění
 • Zpracování potřebných dokladů - mzdové listy, výplatní pásky, přehledy pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • Zpracování ročního zúčtování daní - vyúčtování daně ze závislé činnosti a srážkové daně, vypracování přehledů o vyplacených mzdách a sražených zálohách na daně dle zákona
 • Personální evidence - evidence údajů o zaměstnancích, přihlášky a odhlášky k zdravotnímu a sociálnímu pojištění, ...

Přiznání k daním

Na základě účetnictví připravíme všechny potřebné podklady, sestavíme daňové přiznání a platební předpisy pro:

 • daň z přidané hodnoty - měsíční či čtvrtletní
 • daň z příjmu fyzických / právnických osob včetně účetní závěrky
 • daň silniční
 • daň z nemovitostí
 • další daně podle dohody s klientem

Zastupování na úřadech státní správy

Na základě jednorázové nebo trvalé plné moci zajistíme zastupování klienta při jednáních na úřadech státní správy, především na:

 • finančním úřadě - odeslání přiznání k dani a dalších dokumentů, zastupování při kontrole a dalších řízeních
 • správě sociálního zabezpečení - přihlášení a odhlášení organizace a zaměstnanců, zastupování při kontrole
 • zdravotních pojišťovnách - přihlášení a odhlášení organizace a zaměstnanců, zastupování při kontrole