platnost od 1.1.2019

Veškeré ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

Základní sazby za položku:
  Položka účetního deníku (účetní případ)* 12,- Kč
    (daňová evidence - jednoduché účetnictví)  
  Položka účetního deníku (účetní případ)* 15,- Kč
    (vedení účetnictví - podvojné účetnictví)  
 
Přehledy a zaměstnanci:
  Základní sazba + měsíční (čtvrtletní) přehledy  
    (přehledy: rozvaha, výsledovka, saldo)  
    - fyzická osoba - daňová evidence  100,- Kč
    - fyzická osoba - účetnictví pro podnikatele 200,- Kč
    - právnická osoba - neplátce DPH 200,- Kč
    - právnická osoba - plátce DPH 400,- Kč
  Zpracování 1 zaměstnance  
    (výpočet mzdy, výplatní listina, přehled ZP a SP, zúčtování záloh na daň, příkazy k úhradě, odeslání přehledů)  
    - sazba platná do 25 zaměstnanců 200,- Kč
    - sazba platná nad 25 zaměstnanců 250,- Kč
 
Daňová přiznání: (Sazba neobsahuje zaúčtování prvotních dokladů!)
  Zpracování přiznání k DPH, kontrolního hlášení 1 000,- Kč
    (daňové přiznání, kontrolní hlášení, příkaz k úhradě) zdarma **
  Zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob (závislá činnost) 300,- Kč
    (daňové přiznání, příkaz k úhradě) zdarma **
  Zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob (OSVČ) 500,- Kč
    (daňové přiznání, příkaz k úhradě, přehledy pro ČSSZ a ZP) zdarma **
  Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob 1 000,- Kč
    (daňové přiznání, povinné přílohy, příkaz k úhradě) zdarma **
  Zpracování přiznání k silniční dani 500,- Kč
    (daňové přiznání, příkaz k úhradě) zdarma **
  Zpracování přiznání k dani z nemovitostí nebo převodu nemovitostí 1 000,- Kč
    (daňové přiznání, příkaz k úhradě) zdarma **
 
Ostatní služby:
  Poradenství, zastupování na úřadech - sazba za hodinu (vč. dopravy) 500,- Kč
    (poradenství z oblasti účetnictví, daní, mezd, ...) 300,- Kč **
  Mini poradenství zdarma **
    (uznatelnost nákladů, sazba DPH, typ odpisu, ...)  
 
Výhodné balíčky - měsíční paušální sazba: ***
    (zaúčtování účetních případů, zpracování zaměstnanců, základní přehledy, přiznání k DPH, silniční dani a dani z příjmu)  
   

- MINI

(max. 50 případů, bez zaměstnanců, neplátce DPH)

500,- Kč

   

- STARTUP

(max. 50 případů, max. 3 zaměstnanci, neplátce DPH či čtvrtletní plátce DPH)

1 000,- Kč

   

- MEDIUM

(max. 100 případů, max. 5 zaměstnanců, neplátce či čtvrtletní plátce DPH)

2 000,- Kč

   

- OPTIMUM

(max. 200 případů, max. 10 zaměstnanců, měsíční či čtvrtletní DPH)

3 500,- Kč

   

- PARTNER

(max. 500 případů, max. 25 zaměstnanců, měsíční či čtvrtletní DPH)

7 000,- Kč

   

- INDIVIDUAL

(smluvní počet případů a zaměstnanců, měsíční či čtvrtletní DPH)

cenová kalkulace

 
 
Vysvětlivky:
  * - Za položku účetního deníku se považuje zaúčtování jedné přijaté/vydané faktury, pokladního dokladu (paragonu), řádku výpisu z běžného účtu a dalšího jednotlivého dokladu.
  ** - Ceny platné v případě, že je dodavatelem vedeno účetnictví odběratele po dobu min. 12 měsíců.
  *** - Stálá měsíční platba při dodržení průměrného počtu účetních případů a počtu zaměstnanců dle typu balíčku - průměr je stanoven za čtvrtletí. Nadlimitní položky jsou účtovány dle ceníku.